Uitvaartveniging Nannewiid (Rottum - Oudehaske - Haskerhorne)
Voorzitter Jan R. de Jong, Binnendijk 10, 8461 LD Rottum
telefoon: (0683) 716291
Penningmeester S. Pen-de Jong, Griene Eker 4, 8491 AP Akkrum
en ledenadminstratie telefoon: (0566) 659359 of mobiel (0623) 884533
e-mail: penn.uvnannewiid@uvnw.nl
Secretariaat Tj. Nutters, Jousterweg 194, 8465 PR Oudehaske
telefoon: (0513) 677429
e-mail: secr.uvnannewiid@uvnw.nl
Website www.uitvaartverenigingnannewiid.nl
Melding overlijden Willy Dijkmeijer, Jister 40, 8404 GZ Langezwaag (Willy Dijkmeijer Uitvaartzorg)
telefoon: (0650) 819786
Hinke van der Meulen-Heidinga, Doarpstrjitte 38, 9245 HR Nij Beets (Elan Uitvaartzorg)
telefoon: (0512) 356901 of mobiel (0630) 405766

OP DE LEDENVERGADERING VAN 20 MAART 2024 ZIJN DE ONDERSTAANDE LEDENKORTINGEN EN

CONTRIBUTIE'S VOOR 2025 VASTGESTELD.

 

Onze vereniging heeft twee verschillende vergoedingen met de daarbij passende opgebouwde  reserve en contributieregeling. Ook zijn er leden die een lage contributie betalen maar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Ten aanzien van de aan te houden reserves kunnen wij u meedelen dat wij, ondanks de lage  renteopbrengsten, voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Aan leden die voor 1 juni niet hebben betaald zal een toeslag worden berekend van € 1,50 voor het versturen van een betalingsherinnering.

 

Voor RO  (v/h Rottum) een ledenkorting van € 1 600,00 met een contributie van € 44,00 per lid per jaar.

 

Voor HH  (v/h Haskerhorne) een ledenkorting van € 1 600,00 met een contributie van € 44,00 per lid per jaar.

 

Voor OH ( v/h Oudehaske) een ledenkorting van € 1 900,00 met een contributie van € 49,00 per lid per jaar.

  

Leden zonder vergoeding betalen een contributie van   €   7,00 per lid per jaar.

 

Deze vergoeding is uitsluitend voor leden die de uitvaart door onze ''eigen'' bodes laten uitvoeren.
Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur is het inschakelen van een andere bode niet toegestaan!
Als er ,na overleg met het bestuur, toch voor een andere bode wordt gekozen dan is de genoemde vergoeding  €  450,00 lager.
Zonder voorafgaand overleg en toestemming van het bestuur zal de vergoeding, als er van de diensten van een andere bode gebruik wordt gemaaktgrotendeels komen te vervallen.
 

VOOR LEDEN DIE BUITEN HET ''WERKGEBIED ''VAN DE BODES WONEN ZIJN BOVENSTAANDE  KORTINGEN NIET VAN TOEPASSING!