Protestantse Gemeente Haskeroord (Oudehaske - Haskerhorne - Vegelinsoord)
Scriba Nel Kruiswijk, Hoge Bouwen 11, 8465 PW Oudehaske
Telefoon (0653) 872755
E-mail scriba@haskeroord.nl
Website www.haskeroord.nl
Diensten raadpleeg hiervoor de actuele informatie op de website
Predikant vacant per 15 mei 2022
Beheer kerkgebouw Haskerhorne Karel Neelis, Van Claerbergenstrjitte 13, 8506 BN Haskerhorne
telefoon: (0513) 416979
e-mail: kajaneelis@gmail.com
Beheer begraafplaats Haskerhorne Ane Holtrop, Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne
telefoon: (0513) 416843 of mobiel (0651) 832914
e-mail: begraafplaatshaskerhorne@ziggo.nl
Jeugdwerk Fokke Rossier
telefoon: (0615) 260467
e-mail: fokjok77@gmail.com