Zorgboerderij BoerenBlij (sinds januari 2019 een nevenvestiging van Stichting Patyna)
Contactinformatie Zorgboerderij BoerenBlij, Jousterweg 39, 8506 BG Haskerhorne
Telefoon (0513) 714200
E-mail boerenblij@patyna.nl
Website www.boerenblij.nl
Activiteiten verzorgt specialistische dagbesteding voor mensen die getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer,
Dementie, Parkinson en andere niet aangeboren hersenletsel of somatische (lichamelijke)
aandoeningen