Toanielferiening Trije Botsense Hoanne (opgericht 7 februari 1983)
Secretariaat Minke van der Veen, Lange Ekers 5, 8506 AG Haskerhorne
Telefoon (0643) 265319
E-mail tvanderveen58@gmail.com
Website https://tbh.dehorne.nl/
Activiteiten toneelrepetities en jaarlijks 2 grote uitvoeringen in Dorpshuis Trefpunt