Doarpskrante De Lytse Mienskip (opgericht 1986)
Redactie Jolanda Hoekstra, Lange Ekers 2a, 8506 AG Haskerhorne
telefoon: (0630) 157271
Lysbert Bouma, Kerkpad 34, 8506 BD Haskerhorne
telefoon: (0627) 107612
Tinie Semplonius, Van Claerbergenstrjitte 21, 8506 BN Haskerhorne
telefoon: (0640) 508658
E-mail doarpskrante@hotmail.com
Activiteiten samenstelling en verspreiding dorpskrant door groep vrijwilligers
verschijnt 5x per jaar in een oplage van ongeveer 300 exemplaren
Inleveren kopij bij voorkeur digitaal per mail (zie boven)
Deadline inleveren kopij 13 oktober 2023 (bezorging vanaf 26 oktober)
12 januari 2024 (bezorging vanaf 25 januari)
12 april 2024 (bezorging vanaf 25 april)
12 juli 2024 (bezorging vanaf 25 juli)