Algemene informatie


Aantal inwoners per jaar

Het aantal inwoners in Haskerhorne is 544. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari 2023 in het bevolkingsregister vastgelegd.

 

Over Haskerhorne

Haskerhorne heeft afgerond een totale oppervlakte van 714 hectare, waarvan 711 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 94 adressen per km2. Er wonen 205 huishoudens in Haskerhorne.

 

Adressen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Haskerhorne telt in totaal 227 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 71% van de adressen in Haskerhorne ligt binnen de bebouwde kom en 29% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.


Schoolvakanties 2024 en Bouwvak 2024 per regio:

Bouwvak

Officieel bestaat er al lang geen verplichte Bouwvak vakanties meer. Toch houden vele bedrijven binnen de bouw, infra en techniek een collectieve vakantieperiode aan in de Bouwvak vakantie. De werkgever kan ook voor 2024 in overleg met de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad, afspraken maken over de sluiting- en vakantieperiode(n). De bouwvak begint meestal 2 weken na de start van de zomer vakanties in de regio.

Veranderingen in de Schoolvakanties 2024 en Bouwvak 2024 Nederland kunnen worden doorgevoerd op basis van nieuwe (overheids-) inzichten en richtlijnen.

Bouwvak*

Noord – 5 augustus t/m 23 augustus 2024
Midden – 29 juli t/m 16 augustus 2024
Zuid – 22 juli t/m 9 augustus 2024

Zomer vakanties

Basisonderwijs
Zomervakantie 2024 Noord 22 juli t/m 3 september 2023
Zomervakantie 2024 Midden 8 juli t/m 20 augustus 2023
Zomervakantie 2024 Zuid 15 juli t/m 27 augustus 2023

Voortgezet onderwijs
Zomervakantie 2024 Noord 20 juli t/m 1 september 2024
Zomervakantie 2024 Midden 13 juli t/m 25 augustus 2024
Zomervakantie 2024 Zuid 6 juli t/m 18 augustus 2024

Overige schoolvakanties 2024

Voorjaarsvakantie 2024 Noord en Midden 17 feb 2024 t/m 25 feb 2024
Voorjaarsvakantie 2024 Zuid** 10 feb 2024 t/m 18 feb 2024

Meivakantie 2024 Heel Nederland*** 27 apr 2024 t/m 5 mei 2024

Herfstvakantie 2024 Zuid 19 okt 2024 t/m 27 okt 2024
Herfstvakantie 2024 Midden en Noord 26 okt 2024 t/m 3 nov 2024

Kerstvakantie 2024 Heel Nederland van 21 dec 2024 t/m 5 jan 2025

* De bouwvak 2024 Nederland begint twee weken na de start van de zomer vakanties in de regio.
** Vanwege carnaval vakanties zijn de meeste scholen in de regio zuid officieel gesloten.
*** Veel basisscholen zijn in de mei vakanties een extra week ervoor- of erna ook nog gesloten.

Let op

Dit zijn voorlopige data. In 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap definitieve data vast. Voor de verplichte data geldt dat iedere school verplicht gesloten moet zijn op de desbetreffende data. Voor de adviesdata geldt dat scholen van de data in mogen afwijken, maar dat meestal gebeurt dat niet.

Alle data voor de schoolvakanties 2024 en Bouwvak 2024, zijn door ons onder voorbehoud opgenomen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Controleer voor de zekerheid de opgegeven data bij de school van uw kind en/of uw werkgever en/of de overheid.


Links naar plaatselijke en overige websites