Kaartclub Haskerhorne (opgericht 5 december 1972)
(Skutsjasferiening Haskerhoarne)
Secretariaat Kees Hoekman, Lange Ekers 13, 8465 SC Oudehaske
Telefoon (0620) 163621
Activiteiten 1x per twee weken op de dinsdagavond schutjassen in Dorpshuis Trefunt
vanaf eind september tot maart/april