Zie onze Foto-Video pagina: wie herkent de roomboterwikkel?

Wurkjouwer Haskerhorne (sinds 29 mei 2019 gevestigd in de voormalige basisschool, Haulsterweg 2a te Haskerhorne)
Vestigingsleider Menno Zwarts
Telefoon (0612) 076022 of (0513) 410694
E-mail m.zwarts@wurkjouwer.nl of info@wurkjouwer.nl
Activiteiten met als doel de deelnemer in beweging te krijgen, te ontwikkelen en weer mee(r) te laten doen in de
maatschappij